Glomex MS věnoval finanční prostředky na Vojenský fond solidarity

obrázek

Společnost Glomex MS finančně přispěla na Vojenský fond solidarity, který je otevřenou platformou příslušníků Armády České republiky, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Na tomto příspěvku se podíleli i zaměstnanci společnosti, za což jim patří velký dík. Vojenský fond solidarity byl založen v březnu 2015 jako podpora nezaopatřených dětí vojáků a vojákyň v činné službě, kteří zahynuli při plnění služebních povinností nebo jsou těžce tělesně postiženi následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby. Vedle toho má fond představovat pomocnou ruku vojákyním a vojákům v činné službě nebo jejich rodinám v tíživé životní situaci při katastrofické události přímo související s výkonem služby. V neposlední řadě mají prostředky z fondu zmírňovat i negativní sociální dopady na jednotlivce či domácnosti rodin vojáků v činné službě, kteří se ocitli ne vlastní vinou v tíživé životní situaci.