Společnost Glomex Military Supplies podepsala s MO ČR smlouvu na zajištění strategické kombinované přepravy pro Armádu české republiky

obrázek

V prosinci 2018 uzavřelo MO ČR s Glomex Military Supplies rámcovou dohodu na zajištění strategické kombinované přepravy pro Armádu české republiky kombinující přepravu po souši, po moři nebo vzduchem. Výše plnění víceleté smlouvy může dosáhnout částky až 3 miliard korun.

Tímto krokem společnost Glomex Military Supplies nadále dokazuje, že je spolehlivým a dlouhodobým partnerem českých ozbrojených sil.