Emerytowany generał armii oraz były Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej Josef Bečvář został prezesem Glomex MS.

obraz

W styczniu 2019 r. prezesem Glomex MS został emerytowany generał armii oraz były Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej Josef Bečvář. Dzięki pozycji Szefa Sztabu SZRC i innym odpowiedzialnym stanowiskom udowodnił, że jest doskonałym menedżerem o doskonałej reputacji. Jego przybycie do Glomex MS jest dla ​​firmy wyjątkową okazją do włączenia do swojego zespołu najbardziej doświadczonego czeskiego eksperta wojskowego.